Archiwum Polityki

„Salomon wśród komórek”

W artykule Krzysztofa Szymborskiego (POLITYKA 34) znalazła się mylna informacja, w której powołano się na „wpływowy katolicki »Christian Science Monitor«”. Istotnie jest to wpływowy dziennik amerykański o zasięgu światowym, ale nie jest on katolicki. Jest to organ kościoła znanego pod oficjalną nazwą The First Church of Christ, Scientist, Boston, Massachusetts (Pierwszy Kościół Chrystusa, Naukowca, w Bostonie, Massachusetts), został założony w 1980 r.

Polityka 40.2001 (2318) z dnia 06.10.2001; Listy; s. 35
Reklama