Archiwum Polityki

Opinie

Wojciech Brochwicz
były wicedyrektor kontrwywiadu UOP:

„– Czy w PRL szkolono terrorystów arabskich?
– Według posiadanych przeze mnie informacji takich sensu stricto szkoleń w Polsce nie było. Natomiast udzielano terrorystom innego rodzaju pomocy.
Jakiej?
– Terrorystom, którzy tutaj przyjeżdżali udostępniono: wojskowe szpitale, sanatoria i ośrodki wypoczynkowe.
W Polsce leczyli rany i wypoczywali?

Polityka 40.2001 (2318) z dnia 06.10.2001; Opinie; s. 96
Reklama