Archiwum Polityki

Pożyczka dla wsi

Bank Światowy pożyczył Polsce 120 mln dolarów na realizację programu aktywizacji obszarów wiejskich. Razem z pieniędzmi z budżetu państwa oraz samorządów i osób prywatnych na ten cel przeznaczy się 300 mln dolarów. Z tej puli udzielane będą minikredyty na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych. Część środków pójdzie na lepsze wyposażenie szkół wiejskich i poprawę edukacji, a także na przekwalifikowanie rolników, aby mogli podjąć pracę w innych gałęziach gospodarki.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Gospodarka; s. 58
Reklama