Archiwum Polityki

Za dwadzieścia parę lat...

... jak dobrze pójdzie, czyli jeśli nasz produkt krajowy brutto z każdym rokiem będzie się powiększał o kolejne pięć procent, w 2024 r. dogonimy pod względem poziomu życia najbiedniejszego członka Unii Europejskiej, czyli Grecję. Średni poziom unijny osiągnęlibyśmy jednak dopiero w 2038 r. Wolniejsze tempo rozwoju gospodarki oznaczać będzie, że dystans dzielący nas od Piętnastki odrabiać będziemy jeszcze wolniej, albo nawet że będzie się on zwiększał. Szansę na szybszy rozwój daje nam wstąpienie do UE.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Gospodarka; s. 58
Reklama