Archiwum Polityki

„Opinie”

W związku z zamieszczeniem wypowiedzi Tadeusza Zielińskiego (POLITYKA 26) informuję, że stawianie przez posła Zielińskiego Świętokrzyskiej Regionalnej Kasy Chorych wśród kas, które „sobie nie radzą”, jest, najdelikatniej ujmując, nadużyciem. (...) Świętokrzyska Regionalna Kasa Chorych, jako jedna z niewielu, nie popadła do tej pory w długi, natomiast w raporcie minister Anny Knysok wymieniana jest na 7 miejscu pod względem wielkości nakładów finansowych przeznaczonych na jednego ubezpieczonego.

Polityka 33.2000 (2258) z dnia 12.08.2000; Listy; s. 83
Reklama