Archiwum Polityki

Etyka monopolisty

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie antymonopolowe przeciw Krajowej Radzie Notarialnej. Uchwalony przez nią kodeks etyki zawodowej notariuszy uznaje bowiem za nieuczciwą konkurencję cenową między kancelariami. A to z kolei można uznać za praktyki monopolistyczne. Jeśli urząd stwierdzi, że tak jest w istocie, może skłonić KRN do zmiany zapisu lub nawet ukarać ją finansowo.

Polityka 4.2002 (2334) z dnia 26.01.2002; Gospodarka; s. 54