Archiwum Polityki

Maluch ciężarowy

Blisko 200 tys. drobnych firm, które do końca 2000 r. odliczały podatek VAT z tytułu zakupu i eksploatacji samochodów osobowych przystosowanych do przewozu towarów, będzie miało duże kłopoty finansowe lub może nawet upaść. Sąd Najwyższy orzekł, iż o charakterze pojazdu decyduje świadectwo homologacji, a nie wpis do dowodu rejestracyjnego. O posiadanie tego rodzaju świadectw nikt się do tej pory specjalnie nie troszczył. I to był błąd. Urzędy Skarbowe już rozpoczęły egzekwowanie zwrotu podatku, odsetek i kar.

Polityka 5.2002 (2335) z dnia 02.02.2002; Gospodarka; s. 56
Reklama