Archiwum Polityki

Kryzys w budownictwie

Z powodu marnej koniunktury i osłabienia tempa rozwoju gospodarczego nie uda się uniknąć kryzysu w branży budowlanej. Już w ubiegłym roku produkcja budowlano-montażowa spadła w Polsce o 2 proc. Po 7 miesiącach obecnego była ona niższa o 11 proc. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 3 lat upadnie od 50 do 70 proc. małych firm w tym sektorze, a takie właśnie dominują. Gwoździem do trumny budownictwa mieszkaniowego byłoby podniesienie podatku VAT na materiały budowlane i zniesienie ulgi budowlanej. Takie właśnie plany ma obecny rząd, a nie ma gwarancji, że następny ich nie podtrzyma. /pat/

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Gospodarka; s. 62
Reklama