Archiwum Polityki

Kłopoty z emeryturą

Powoli rośnie liczba pracowniczych programów emerytalnych. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) do tej pory zatwierdził ich 67. Na rejestrację czeka kolejnych kilkadziesiąt wniosków. Większość z nich złożyło jednak tylko kilka firm, m.in. TP SA i Orbis, organizując odrębne programy dla każdej ze swoich spółek. W skali kraju zainteresowanie pracowniczymi programami nadal pozostaje niewielkie. W czasach rosnącego bezrobocia i marnej koniunktury pracodawcy nie mają pieniędzy i większej motywacji, by organizować takie przedsięwzięcia.

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Gospodarka; s. 62
Reklama