Archiwum Polityki

„Kręta droga do Ukrainy”

W ciekawym artykule Igora T. Miecika (POLITYKA 20) jest wzmianka o moim ojcu, płk. Janie Bratro. Chciałam sprostować, że mój ojciec w czasie kampanii wrześniowej nie chorował i pełnił funkcję dowódcy 29 Brygady Piechoty do jej końca. Nie dostał się do niewoli, przez całą okupację ukrywał się w Warszawie.

Jadwiga Bratro

Polityka 38.2001 (2316) z dnia 22.09.2001; Listy; s. 70
Reklama