Archiwum Polityki

„Z Krzyżem świętego Jerzego”

Pan Janusz Marszalec (POLITYKA 31) pisze: „Do czarnej legendy RONA dokładają się też kłamstwa i przeinaczenia produkowane przez lata w powstańczej literaturze...” Najbardziej typowe zawarte jest w zdaniu wyjętym ze wspomnień jednego z uczestników: „do domu wkroczyli Niemcy – żołnierze z ukraińskiej brygady Kamińskiego, tzw. własowcy. Czasami żołnierzy RONA nazywano kałmukami. Przecież oczywiste jest, że »Kamińscy«, to nie własowcy, a w RONA byli wyłącznie Rosjanie (jeśli byli tam również Ukraińcy i Białorusini to w małym procencie).

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Listy; s. 74
Reklama