Archiwum Polityki

„Żyd-ofiara, Polak-antysemita”

Po przeczytaniu artykułu Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 34) pomyślałam, że może zainteresuje was projekt, w którym uczestniczyłam. Zorganizowany został przez Uniwersytet York w Toronto, a sponsorowany przez m.in. Heinrich Boll Foundation, Uniwersytet w Viadrinie i Poznaniu. Nazwa projektu brzmi „Learning from the past Teaching for the Future” (Uczenie się z przeszłości nauczaniem dla przyszłości), a jego głównymi założeniami są wyzbywanie się uprzedzeń i stereotypów oraz przygotowanie kanadyjskich nauczycieli do nauczania o losie Żydów i Polaków w czasie II wojny światowej. W programie uczestniczyła młodzież z Kanady (część była pochodzenia żydowskiego), Niemiec oraz Polski. Zwiedzaliśmy obozy koncentracyjne zarówno w Polsce jak i w Niemczech, odbyliśmy wiele gorących dyskusji (niesamowite wydaje mi się uprzedzenie niektórych Żydów w stosunku do Polaków, a „Sąsiedzi” robią swoje...). Ponadto mieliśmy okazję posłuchać wielu sławnych polskich i niemieckich profesorów, m.in. w ambasadzie kanadyjskiej w Warszawie spotkaliśmy się z prof. Trojańskim i Szuchtą. Druga część projektu odbędzie się na konferencji w Toronto w lutym 2002.

Marta Malecka

Polityka 39.2001 (2317) z dnia 29.09.2001; Listy; s. 101
Reklama