Archiwum Polityki

Polityka i jej Czytelnicy

Wedle podsumowanych właśnie wyników ankiety czytelniczej – otrzymaliśmy aż 6879 odpowiedzi, serdecznie dziękujemy! – pozycją najbardziej w naszej gazecie cenioną jest Raport. Liczymy zatem, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo poniższy krótki raport o sobie – Czytelnikach „Polityki”. A także o tym, jak wygląda „Polityka” w Waszych oczach.

Ankiety, w których zwracamy się do Czytelników z prośbą o ocenę naszego pisma, zamieszczamy dosyć regularnie co kilka lat zakładając, że w takich okresach mogą się ujawnić istotne zmiany w opiniach, gustach i nastrojach. Poprzednia ankieta, z 1996 r., przypadła na moment bardzo ważny – wkrótce po zmianie formuły „Polityki” na kolorowy magazyn. Ta zmiana zyskała wówczas aprobatę zdecydowanej większości (63,2 proc.), ale bynajmniej nie wszystkich, którzy nadesłali odpowiedzi.

Polityka 13.2001 (2291) z dnia 31.03.2001; s. 82