Archiwum Polityki

Dział kadr

Dr Halina Wasilewska-Trenkner (59 l.) zastąpiła Jarosława Bauca na stanowisku ministra finansów. Ukończyła Wydział Ekonomiki Handlu Zagranicznego SGPiS i przez 10 lat była pracownikiem naukowym w Katedrze Statystyki i Demografii tej uczelni. W 1974 r. podjęła pracę w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 r. została tam wicedyrektorem w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności, a rok później wicedyrektorem w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Po likwidacji Komisji Planowania została dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania, a następnie dyrektorem Departamentu Strategii Gospodarczej. W październiku 1991 r. została sekretarzem stanu w CUP, a w listopadzie 1995 r. wiceministrem w resorcie finansów. Pierwszą nominację na to stanowisko podpisał jej jeszcze premier Józef Oleksy (na wniosek ministra Grzegorza Kołodki). Przygotowywała projekty budżetu państwa dla kolejnych ministrów: Marka Belki, Leszka Balcerowicza i Jarosława Bauca. W l. 1975–90 była sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Jest autorką prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i makroekonomii. Przewodniczy radzie nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz radzie Fundacji Agencja Rozwoju Komunalnego, w której reprezentuje stronę rządową. Jest mężatką, ma syna i córkę.

Michał Radlicki

(39 l.) wygrał konkurs i ponownie został dyrektorem generalnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ukończył Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Stypendysta w krajach Maghrebu. Nauczyciel i pracownik Wyborczego Komitetu Obywatelskiego, a następnie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W l. 1989–90 pracownik Kancelarii Sejmu, skąd przeszedł do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W l. 1991–92 I sekretarz, a potem radca ds.

Polityka 36.2001 (2314) z dnia 08.09.2001; Dział kadr; s. 86
Reklama