Archiwum Polityki

Arnold Mostowicz: Karambole na czerwonym suknie.

Arnold Mostowicz: Karambole na czerwonym suknie. Towarzystwo Wydawnicze i Literackie. Warszawa 2001, s. 208

Jest to świetne czytadło – głównie o ś.p. Związku Radzieckim, zaprawione wieloma dziesiątkami anegdot, a zarazem nader wnikliwą obserwacją mentalności radzieckiej, stylu rządzenia i współżycia społecznego, które kreowały hominum sovieticum. Jestem przekonany, że żaden tzw. sowietolog nie będzie mógł w przyszłości w naukowych rozprawach pominąć znakomitego studium Mostowicza o „kołchozach mieszkaniowych”. Autor „Karamboli” znany jest z popularyzacji nauki (w tym na granicy science fiction), z kilku powieści i wspomnień. Od dłuższego natomiast czasu cicho o Mostowiczu jako felietoniście (przypomnę, że felietonista Brutusik z wczesnej „Polityki” to właśnie Mostowicz) i o satyryku (nie przypadkowo pełnił przez dłuższy czas funkcję redaktora naczelnego „Szpilek”). Oba te talenty odkrywa raz jeszcze we wspomnianych „Karambolach”. A jaki pyszny styl! Młodym adeptom dziennikarstwa zaleciłbym „Karambole” jako zajęcie warsztatowe. Nie tylko zresztą młodym.

Marian Turski

Polityka 37.2001 (2315) z dnia 15.09.2001; Kultura; s. 56
Reklama