Archiwum Polityki

Bezruch naturalny

Chociaż w badaniach społecznych Polacy deklarują przywiązanie do „wartości rodzinnych”, to jednak twarde dane statystyczne mówią co innego. Spada liczba zawieranych małżeństw, odkłada się w czasie decyzję o ślubie, coraz częściej preferuje się konkubinat, wzrasta liczba rozwodów. Gdy do tych dokonujących się przemian społecznych dodać niepewność ekonomiczną gospodarstw domowych (zagrożenie bezrobociem, brak mieszkań, niskie dochody), to nic dziwnego, że Polska zalicza się do krajów o najniższym przyroście naturalnym w Europie.

Polityka 37.2001 (2315) z dnia 15.09.2001; Gospodarka; s. 60
Reklama