Archiwum Polityki

Dział kadr

Marek Żołędziowski (28 l.) i Jacek Szulecki (35 l.) zostali dyrektorami generalnymi polskiej filii agencji reklamowej Saatchi&Saatchi. Po raz pierwszy, od czasu jej powstania, pokierują nią Polacy. Jej dotychczasowy dyrektor generalny Charles Sampson objął filię S&S w Pekinie. Marek Żołędziowski (na zdjęciu po lewej stronie) ukończył ekonomię i podyplomowe studia z zakresu ochrony własności intelektualnej na Wydziale Prawa UW. W 1993 r. podjął pracę w agencji reklamowej Testardo, skąd przeszedł do BBDO Warsaw Group. Od 1999 r. pracuje w S&S, gdzie ostatnio był dyrektorem ds. obsługi klientów i członkiem zarządu. Jest kawalerem.
Jacek Szulewski jest plastykiem. Ukończył Goldsmiths College w Londynie. W S&S pracuje od 10 lat. Ostatnio był dyrektorem kreatywnym i członkiem zarządu. Nowi dyrektorzy generalni chcą, aby pod ich kierownictwem S&S była nie tylko agencją reklamową, ale ekspertem w sprawach prezentacji i ochrony marek firm.

Piotr Kownacki

(47 l.) został wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW. W 1979 r. podjął pracę w Instytucie Państwa i Prawa PAN, gdzie specjalizował się w prawie konstytucyjnym. Od 1983 r. pracował w Biurze Prasowym Kancelarii Sejmu. W l. 1987–89 był radcą orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym. W listopadzie 1989 r. został dyrektorem biura pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego, a w styczniu 1991 r. podsekretarzem stanu w URM. W lipcu 1991 r. został wiceprezesem NIK, a po śmierci W. Pańki – p. o. prezesa NIK. Z NIK odszedł na własną prośbę w lutym 1992 r. Do czerwca br. był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska. Jest żonaty, ma dwie córki.

Marcin Nawrot

(48 l.) został ambasadorem RP w Azerbejdżanie.

Polityka 37.2001 (2315) z dnia 15.09.2001; Dział kadr; s. 102
Reklama