Archiwum Polityki

Bezradni komornicy

W kolejce do komorników tkwi 1,9 mln wierzycieli, usiłujących odzyskać pieniądze od dłużników. Jednak skuteczność komorników jest nikła. Odzyskują zaledwie jedną trzecią należności. W Polsce jeden komornik przypada na 65,9 tys. mieszkańców, na Węgrzech – na 40,2 tys., a na Litwie na 29,9 tys. osób. Samorząd zawodowy komorników nie chce, by ten stan się zmienił. Poszczególne kancelarie zarobiłyby wtedy mniej. A pieniądze komorników są przecież ważniejsze niż pieniądze wierzycieli.

Polityka 23.2006 (2557) z dnia 10.06.2006; Gospodarka; s. 44
Reklama