Archiwum Polityki

Polacy i ich banki

Chociaż działalność banków stała się w Polsce ostatnio przedmiotem ostrych politycznych sporów, to według badań CBOS ich funkcjonowanie w Polsce jest oceniane raczej dobrze.

Większość respondentów (61 proc.) ma o niej pozytywną opinię, a tylko niespełna co piąty (19 proc.) negatywną.

Ponad połowa Polaków (57 proc.) deklaruje posiadanie bankowego konta osobistego.

Prawdopodobieństwo jego posiadania rośnie wraz z wykształceniem: wśród respondentów z wykształceniem podstawowym ma je tylko co trzeci, natomiast wśród najlepiej wykształconych – prawie wszyscy. W zdecydowanej większości posiadacze bardzo dobrze oceniają współpracę z bankiem, w którym ulokowali pieniądze. Tylko nieliczni (8 proc.) są niezadowoleni.

Ponad połowa respondentów (52 proc.) sądzi, że banki przyczyniły się do rozwoju polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 16 lat.

Opinię przeciwną wyraża 21 proc. ankietowanych. Im badani lepiej wykształceni i sytuowani, tym częściej doceniają rolę banków. Najstarsi respondenci rzadziej niż pozostali wypowiadają się pozytywnie w tej kwestii.

Respondenci nie boją się o bezpieczeństwo swoich pieniędzy.

Przekonanie, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne, wyraża niemal trzy czwarte Polaków (74 proc.).

Odmienne zdanie w tej sprawie ma 13 proc. ankietowanych. Im respondenci lepiej wykształceni, tym częściej przekonani o bezpieczeństwie ulokowanych pieniędzy.

Co drugi uważa, że banki w Polsce są dobrze zarządzane.

Znacznie mniej osób (18 proc.) sądzi, że są zarządzane źle. Jedna trzecia badanych nie jest w stanie na ten temat wypowiedzieć się. Respondenci mający styczność z działalnością banków znacznie lepiej oceniają ich zarządzanie niż ci, którzy z ich usług nie korzystają.

Polityka 23.2006 (2557) z dnia 10.06.2006; Społeczeństwo; s. 96
Reklama