Archiwum Polityki

„Decentralizacja, socjalizacja, koordynacja, nękanie”

W artykule (POLITYKA 32) o antyglobalistach lub, jak ja wolę ich nazywać, antykapitalistach pojawiły się nieścisłości. Oprócz tego artykuł jest OK moim zdaniem.

1.

Andrzej Żebrowski (czyli ja) nie jest byłym członkiem Demokracji Pracowniczej, tylko obecnie członkiem Pracowniczej Demokracji. Jestem też w ATTAC – jak słusznie podano – organizacja ta zrzesza ludzi o różnych poglądach. Np. Andrzej Gwiazda jest jednym z założycieli, a Jacek Kuroń podpisał deklarację poparcia.

2.

Opinia moja o Czarnym Bloku w Genui, tj., że taktyka tej grupy powoduje, że policja może łatwo ją infiltrować, podczas demonstracji została przedstawiona tak, jakbym mówił o Federacji Anarchistycznej w Polsce.

3.

OPZZ dofinansował autokary do Pragi we wrześniu, 2000 r. (chodzi o demonstracje przeciwko MFW i Bankowi Światowemu), a nie transport do Genui, który został zorganizowany przez ATTAC.

Andrzej Żebrowski, pełnomocnik ATTAC w Warszawie

Polityka 35.2001 (2313) z dnia 01.09.2001; Listy; s. 43
Reklama