Archiwum Polityki

Dział kadr

Barbara Stanisławczyk została redaktor naczelną miesięcznika „Pani”. Zastąpiła na tym stanowisku Annę Magdziarz. Ukończyła Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zaczynała pracę dziennikarską w tygodniku „Po prostu” i „Tygodniku Solidarność”. Pisała również do „Twojego Stylu” i „Pani”. Od 1999 r. kierowała działem reportażu w „Pani”, a od marca tego roku w miesięczniku „Uroda”. Od sierpniowego numeru „Pani” zmieniła szatę graficzną, wzrosła jej objętość. – Chcemy, by nadal było to eleganckie pismo z górnej półki skierowane do kobiet ze średnim i wyższym wykształceniem, samodzielnie myślących, które mają własną wizję świata – zapewnia. Napisała i wydała pięć książek reporterskich. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ma 9-letniego syna. W wolnych chwilach gra do późna w nocy na gitarze. – Na szczęście mam tolerancyjnych sąsiadów – mówi. Mąż jest menedżerem.

Prof. Tadeusz Lulek

(61 l.) został rektorem nowo powołanego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczelnia powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, rzeszowskiej filii UMCS oraz wydziału zamiejscowego krakowskiej Akademii Rolniczej. UMCS i AR na rzecz UR przekazały swoją rzeszowską bazę dydaktyczną i kadrę naukową i teraz domagają się od MEN rekompensaty. Tadeusz Lulek jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu i do 1998 r. był pracownikiem tej uczelni. Od 1989 r. jest profesorem. W 1998 r. przeniósł się do Rzeszowa i rozpoczął pracę w Instytucie Naukowym WSP (jest specjalistą w dziedzinie fizyki teoretycznej materii skondensowanej, czyli ciała stałego). Dotychczasowy prorektor do spraw nauki tej uczelni.

Polityka 35.2001 (2313) z dnia 01.09.2001; Dział kadr; s. 84
Reklama