Archiwum Polityki

Wolno pytać!

W związku z wejściem w życie – od 1 stycznia 2002 r. – ustawy o dostępie do informacji publicznej postanowiliśmy sprawdzić, jak działa ona w praktyce. Zadaliśmy rzecznikom firm, instytucji i organizacji publicznych kilka testowych pytań. Niestety, okazały się niemal równie kłopotliwe jak przed ustawą.

A oto pytania, jakie zadaliśmy w urzędach, firmach, organizacjach, i odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy:

Pytanie 1
Jakie są zarobki szefów TP SA?

Po zasięgnięciu opinii prawnej – informuje Witold Rataj, rzecznik TP SA – muszę stwierdzić, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie stosują się do nas. Ujawnienie zarobków członków zarządu oraz rady nadzorczej naruszyłoby prawo do prywatności tych osób, a nadto informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Po 6 września 2001 r., czyli po przyjęciu ustawy przez Sejm, telekomunikacja zamówiła w pewnej kancelarii opinię prawną. TP SA nie może jej udostępnić, bo to przecież firmowy know-how. Skarb Państwa nie ma w firmie większościowych udziałów (zostało mu 23 proc. akcji), nie ma więc pozycji dominującej. – A poza tym TP SA nie wykonuje zadań o charakterze publicznym – twierdzi Rataj.

Czymże więc jest quasi-monopol TP SA na usługi łączności przewodowej w Polsce w zakresie połączeń lokalnych i międzystrefowych (międzymiastowych) oraz pełny faktyczny monopol na połączenia międzynarodowe – jeśli nie pozycją dominującą na rynku „w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”, jak chce w art. 4 p. 5 nowa ustawa? I dlaczego wykonywanie usług łączności nie jest w Polsce „wykonywaniem zadań publicznych”?

Pytanie 2
Ile kosztuje komputeryzacja ZUS?

W biurze prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nalegano – wbrew dyspozycji art. 10 – aby pytanie to zadać na piśmie. Skoro tak, dorzuciliśmy kilka innych pytań; na jaką sumę opiewał kontrakt z firmą Prokom? Ile już jej wypłacono? Ile będzie kosztowała cała komputeryzacja ZUS – ze szkoleniami, sprzętem itp.

Polityka 3.2002 (2333) z dnia 19.01.2002; Kraj; s. 30
Reklama