Archiwum Polityki

Za świeże powietrze i psa

Od nowego roku wzrosły maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, m.in. od domów, warsztatów, handlu na targowiskach, psów i tzw. taksa klimatyczna. Obecnie podatek od nieruchomości pobierany od właścicieli budynków mieszkalnych może wynosić maksimum 49 gr za m kw. powierzchni użytkowej (było 46 gr), opłata klimatyczna za 1 dzień wzrasta do 1,55 zł (dawniej 1,46 zł), a gminny podatek od psów do 37,19 zł rocznie (było 35,05 zł). Najbardziej imponująco wygląda opłata targowa: może ona wynosić nawet 560,17 zł dziennie (w 2001 r. – 527,96 zł), lecz w tym przypadku maksymalne stawki rzadko są stosowane. W pozostałych gminy równo strzygą podatników. Niestety, wzrost podatków lokalnych to nie wszystko. Od 1 stycznia zwiększyły się także stawki akcyzy za paliwa i autogaz. W ślad za tym producenci podnieśli ceny hurtowe. Już wiadomo, że za miesiąc wchodzi podatek akcyzowy za energię elektryczną (2 gr za każdą kilowatogodzinę). Ceny swoich usług (średnio o 5,9 proc.) podniosła też Poczta Polska. Można wątpić, czy to koniec liczących się podwyżek w tym roku.

Polityka 3.2002 (2333) z dnia 19.01.2002; Gospodarka; s. 56
Reklama