Archiwum Polityki

Dział kadr

Ks. Tadeusz Szurman (47 l.) został biskupem diecezji katowickiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Został wybrany na 10-letnią kadencję przez Synod Diecezjalny spośród dwóch kandydatów. Zastąpił bp. Rudolfa Pastuchę, który przeszedł w stan spoczynku. Diecezja liczy ok. 20 tys. wiernych i pracuje w niej 33 księży. Biskup pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zdobył tytuł magistra teologii ewangelickiej. W 1978 r. został ordynowany na księdza. Wikariat odbywał w parafii w Świętochłowicach-Wirku, gdzie też z czasem został wybrany na proboszcza. W l. 1984–90 był ogólnopolskim duszpasterzem młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W 1993 r. został proboszczem w Katowicach. Jest członkiem Synodu Kościoła, a od 1998 r. prezesem tegoż Synodu. Od 10 lat był radcą diecezjalnym (zastępcą biskupa diecezjalnego). Opracował i wydał śpiewnik dla młodzieży, sporo publikuje, m.in. w „Zwiastunie”, „Myśli Protestanckiej” i „Gazecie Ewangelickiej”. W Polskim Radiu Katowice redaguje coniedzielną audycję Luterańskiej Redakcji Religijnej „Głos życia”. Żona Danuta prowadzi dom, mają 17-letnią córkę Miriam.

Leszek Kwiatek(48 l.) został dyrektorem generalnym Poczty Polskiej. Ukończył Wydział Neofilologii UW i studia podyplomowe w zakresie nauk społecznych, integracji europejskiej i zarządzania. W l. 1977–94 był wykładowcą języka francuskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz wydawcą i tłumaczem. (Przez pięć lat był dyrektorem Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego). W l. 1994–95 prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W l. 1995–97 był podsekretarzem stanu w resorcie pracy i spraw socjalnych, którym wówczas kierował Leszek Miller.

Polityka 3.2002 (2333) z dnia 19.01.2002; Dział kadr; s. 82
Reklama