Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Jeśli wszyscy polscy hydraulicy przypominają tego z plakatu – serdecznie ich zapraszam całym tłumem do Francji.
Christine Lagarde
francuska minister handlu zagranicznego, podczas wizyty w Warszawie
Plakat zrobił furorę; był rzeczywiście trafionym pomysłem reklamy turystyki w Polsce. Co do otwarcia rynków pracy – a więc przecież realizacji jednej z czterech podstawowych swobód Wspólnego Rynku – Unia Europejska ciągle boryka się z protestem większości krajów. Tak zwana dyrektywa usługowa jest wprawdzie kompromisem, ale dość kulawym. Francja otworzyła rynki, lecz tylko częściowo.

 

U

nia Europejska zamiast zajmować się wielkimi projektami w rodzaju Europejskiego Instytutu Technologii, powinna się zastanowić, jak wzmocnić te instytucje, które już dobrze działają i rozwijają się.
Gordon Brown
brytyjski kanclerz skarbu
Brukselscy planiści chcą, by Instytut Technologii stał się konkurentem słynnego amerykańskiego MIT (Massachusetts Institute of Techology). Brown uważa te pomysły za marnowanie czasu, energii i pieniędzy. Jego zdaniem uczelnie europejskie przegrywają z amerykańskimi, bo są bardziej uzależnione od funduszy rządowych. Brown krytykuje także „patriotyzm gospodarczy”, pod którego pretekstem niektóre rządy UE blokują fuzje i przejęcia, kwestionując tym samym samą istotę wspólnego rynku. Zbudź się, Europo, policz koszty tych restrykcji – prosi Brown.

 

T

en dzień przejdzie do historii, pierwszy raz Tybetańczyk mógł opowiedzieć sądowi, co się działo w Tybecie.
Thubten Wangchen
dyrektor hiszpańskiej fundacji Dom Tybetu
Wangchen, tybetański uchodźca naturalizowany w Hiszpanii, wniósł skargę do sądu przeciwko przywódcom ChRL.

Polityka 24.2006 (2558) z dnia 17.06.2006; Świat; s. 46
Reklama