Archiwum Polityki

Sygnały demencji

Spadek wagi, nawet o 5 kg, może być sygnałem wyprzedzającym o 10 lat rozwój demencji u starszych kobiet. Zależność tę zauważyli amerykańscy badacze z Mayo Clinic i opisali w piśmie „Neurology”. Na zmniejszenie ciężaru ciała w starszym wieku może mieć wpływ mnóstwo czynników, np. utrata masy kostnej, zmiany hormonalne czy choroby nowotworowe, ale do tej pory nie brano pod uwagę demencji. Tymczasem apatia oraz zaburzenia węchu i smaku – co zmniejsza łaknienie – pojawiają się we wczesnym stadium tej choroby i stąd spadek wagi może oznaczać jej początek.

Polityka 35.2007 (2618) z dnia 01.09.2007; Nauka ; s. 72
Reklama