Archiwum Polityki

Jak skleić rodzinę

Wypowiedź Marka Licińskiego zamieszczona w wywiadzie „Jak skleić rodzinę” (POLITYKA 8) o reintegracji zagrożonych alkoholizmem rodzin z marginesu powinna brzmieć:

„To nie ma znaczenia (czy człowiek jest alkoholikiem – przyp. red.), wtedy mam najwyżej kłopot, żeby go zastać w domu trzeźwego. Przychodzę więc rano, mogę mu zaproponować coś, co mu ulży. Chcę, żeby mnie poznał, zrozumiał, nabrał zaufania, żeby mnie sprawdził. Jeśli znajdzie we mnie zrozumienie i oparcie, jeśli dostrzeże lepsze perspektywy dla siebie, będzie pił coraz mniej.

Polityka 9.2008 (2643) z dnia 01.03.2008; Do i od redakcji; s. 107