Archiwum Polityki

Skarb partii

Aleksander Kwaśniewski poprosił Edwarda Kuczerę, skarbnika Sojuszu Lewicy Demokratycznej, aby ten został pełnomocnikiem finansowym jego sztabu wyborczego. Kuczera prawie od dziesięciu lat zajmuje się pieniędzmi postPZPR-owskiej formacji. Każdego roku w partyjnych głosowaniach nad działalnością członków Krajowego Komitetu Wykonawczego otrzymuje najlepszy lub jeden z najlepszych wyników.

Ten partyjny superskarbnik, podpisujący wspólnie z sekretarzem generalnym SLD wszystkie kwity, wyciągnął ugrupowanie z najpoważniejszych długów i – choć prawica wciąż wskazuje na dalsze zobowiązania – zapewnia mu bardzo przyzwoite funkcjonowanie. Jeśli Kwaśniewski przeprowadził swoją formację przez ideowe morze czerwone, to Kuczera na pewno przyczynił się w znaczny sposób do uniknięcia przez nią największych finansowych raf.

Pięćdziesięciosiedmioletni Edward Kuczera odbył dość typową karierę urzędnika PZPR w wersji skromniejszej.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Kraj; s. 24