Archiwum Polityki

Osobliwe derywaty

Najprostszym sposobem spolszczenia obcego wyrazu jest nadanie mu polskiej pisowni. „Polityka” ułatwiła zadanie czytelnikom, podając np. konsulting (zamiast oryginalnego consulting) i biznesplan (zamiast business plan). Jednak mało kto skorzystał z tej podpowiedzi. Wśród nadesłanych propozycji nie było pisowni diler, choć taką postać (obok dealer) podaje „Nowy słownik ortograficzny PWN”. Nie znalazłem pisowni deweloper, choć podaje ją (obok developer) „Inny słownik języka polskiego PWN”, wydany przed dwoma miesiącami.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Kultura; s. 52