Archiwum Polityki

Rada na hipermarkety

Sejm znowelizował ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Zezwolenie na budowę wielkich obiektów handlowych będzie zależało od decyzji samorządu lokalnego. Ustawa nakłada jednak na zarząd gminy obowiązek opracowania prognozy skutków społecznych i gospodarczych usytuowania w gminie wielkiego sklepu. Pojawienie się supermarketu ma pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy, ale stanowi jednocześnie zagrożenie dla małych sklepów i rozproszonych dostawców towarów. W myśl ustawy sklepy o powierzchni 2 tys.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Gospodarka; s. 54