Archiwum Polityki

Zimna kalkulacja

Statystyka i rosnąca siła obliczeniowa komputerów pozwalają coraz lepiej określić związki zachodzące pomiędzy rozmaitymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi a przestępczością. Ogólnie wiadomo, że im większy dobrobyt, tym większe zagrożenie przestępczością, gdyż z jednej strony pojawiają się silne dysproporcje majątkowe, a z drugiej – jest więcej okazji, „które czynią złodzieja”. Jak to wygląda konkretnie – pokazuje jedno z naukowych opracowań przygotowanych dla Komisji Europejskiej.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Gospodarka; s. 54