Archiwum Polityki

„Wieprz w kosmosie”

Przeczytałem artykuł Agnieszki Kowalczewskiej (POLITYKA 26) poświęcony prozie Wiktora Pielewina. To oczywiście wspaniale, że ktoś wreszcie się ocknął i napisał także w Polsce o pisarzu, o którym w Rosji i na Zachodzie jest bardzo głośno od pięciu lat. Niestety, dobre intencje pogrzebało fatalne wykonanie. Bowiem może i w kosmosie, ale nie wieprz – dla osoby choć trochę wprowadzonej w twórczość Pielewina jest jasne, że autorka nie przeczytała ani jednej książki omawianego autora.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Listy; s. 75