Archiwum Polityki

Wielka krzywda rolnika Dziubały

Ze zdumieniem przeczytałem artykuł Piotra Pytlakowskiego (POLITYKA 45). (...) Za ubliżenie w piśmie powadze sądu lub użycie wyrazów obraźliwych sąd mógł ukarać winnego karą porządkową grzywny do wysokości dwukrotnego najniższego wynagrodzenia lub karą pozbawienia wolności do 7 dni. Postanowienie o ukaraniu karą porządkową jest natychmiast wykonalne, nie podlega zaskarżeniu oraz nie uchyla odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za ten sam czyn. W razie niemożności ściągnięcia grzywny, zamienia się ją na karę pozbawienia wolności (OBLIGATORYJNIE) do dni 7.

Polityka 48.2001 (2326) z dnia 01.12.2001; Listy; s. 82
Reklama