Archiwum Polityki

Opinie

Kard. Józef Glemp
prymas Polski, o lustracji:
„... nie należy jej przeprowadzać jedynie w środowisku kościelnym. Ksiądz powinien być traktowany jak każdy inny obywatel. Podobnie jak lekarz, nauczyciel, urzędnik czy dziennikarz. Nie ma powodu, by do lustracji wyodrębniać warstwę duchownych, w której jedna osoba na tysiąc mogła być tajnym współpracownikiem, podczas gdy w innych środowiskach mogła to być jedna osoba na dziesięć. (...) Nie chcę u siebie komisji do tropienia i śledzenia księży, gdyż niedobrze wpłynęłoby to na atmosferę w archidiecezji, stwarzając niepotrzebną aurę podejrzliwości”.
(W rozmowie z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem, Lidią Dudkiewicz, Mileną Kindziuk i Arturem Stelmasiakiem, „Niedziela”, 11 VI)

 

Prof. Janusz Reykowski
psycholog społeczny, o rewolucji braci Kaczyńskich:
„... Każda rewolucja wymaga niszczenia istniejącego systemu znaczeń i budowania własnego, przewracającego do góry nogami sens dotychczas używanych pojęć. Rewolucja kierowana przez braci Kaczyńskich stara się dokonać tego samego. Wspiera ją w tym pewne niewielkie grono osób ze środowiska akademickiego i większe – ze strony mediów. O rewolucjach takich można powiedzieć, że na dłuższą metę chyba nigdy nie osiągały swego celu. Po jakimś czasie ich ideologowie i beneficjenci – np. marcowi docenci – poddani zostają społecznemu ostracyzmowi. Ich autorzy narażają się, mutatis mutandis, na proces »bandy czworga«. Lub niesławę, jak senator McCarthy”.
(„Przegląd”, 11 VI)

 

Prof. Zbigniew Hołda
prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o parafrazowaniu podczas Parady Równości słów papieża Jana Pawła II przez posłankę Joannę Senyszyn:
„– Dla mnie ważne jest to, czy czyjaś wypowiedź łamie prawo.

Polityka 25.2006 (2559) z dnia 24.06.2006; Opinie; s. 103
Reklama