Archiwum Polityki

POLITYKA liderem

Polityka” odnotowała najwyższą sprzedaż spośród wszystkich tygodników opinii w kwietniu 2006 r. Przeciętna tygodniowa sprzedaż w tym miesiącu wyniosła 177 673 egz. i jest to najlepszy tegoroczny wynik „Polityki” (wzrost w stosunku do wyników z marca 2006 r. o 2,1 proc.).

Sprzedaż „Polityki” w kwietniu 2006 r. była o ponad 42,5 tys. egzemplarzy wyższa niż sprzedaż „Newsweeka” (135 141 egz.

Polityka 29.2006 (2563) z dnia 22.07.2006; Do i od redakcji; s. 26