Archiwum Polityki

„Numery w totku”

Z całą stanowczością chciałbym stwierdzić, że nie składałem żadnego oświadczenia łączącego Totalizator Sportowy z budżetem reklamowym bądź to TV Puls, bądź to TV Familijnej, bądź jakiejkolwiek innej telewizji. Skąd autorowi tekstu (POLITYKA 10) przyszedł do głowy taki pomysł, skąd kwota miliona dolarów – tego doprawdy nie wiem.

Wiadomym jest, że nie zgadzam się z p. Władysławem Jamrożym, prezesem Totalizatora Sportowego, co do podejmowanych przez niego decyzji. Korzystam przy tym z przysługujących mi uprawnień oraz zdając sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności, operuję i operowałem zawsze jedynie faktami.

Nie chciałbym, aby moją osobę wykorzystywano do przedstawiania informacji nie opartych na prawdzie.

Leszek Raćkowski
członek zarządu Totalizatora Sportowego

Polityka 11.2001 (2289) z dnia 17.03.2001; Listy; s. 97
Reklama