Archiwum Polityki

Nowe posady

Premier Jerzy Buzek wręczył nominacje członkom nowo powołanej Rady Telekomunikacji. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji. Kadencja Rady upływa razem z kadencją prezesa URT, a ta trwa 5 lat. Jej przewodniczącym został dr hab. Zbigniew Cieślak (profesor na Wydziale Prawa i Administracji UW, specjalista od prawa administracyjnego, b. członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA, b. wiceprzewodniczący Rady Poczty Polskiej oraz b. podsekretarz stanu w MSWiA za ministra J. Tomaszewskiego, odwołany na własną prośbę w październiku 1998 r.). Członkom Rady przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 150 proc. (przewodniczący – 170 proc.) przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia roku poprzedniego (ostatnio ok. 2 tys. zł). Członkami Rady zostali wysocy urzędnicy państwowi, posłowie oraz reprezentanci nauki i branży telekomunikacyjnej: Elżbieta Ostrowska (wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), gen. Bogusław Smólski (radca ministra obrony), Mieczysław Tarnowski (zastępca szefa UOP), Marek Siwiec (dyrektor gabinetu politycznego ministra M. Biernackiego z MSWiA), Piotr Woźny (p.o. dyrektora Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Łączności), Marian Blecharczyk (poseł AWS), Karol Działoszyński (poseł UW), Krystyna Rosłan-Kuhn (z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Aleksander Szwarc (wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji), Marian Dąbrowski (Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji), Zdzisław Kleszcz (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) i Adam Pawlak (Instytut Technologii Elektronowej).

Polityka 11.2001 (2289) z dnia 17.03.2001; Dział kadr; s. 100
Reklama