Archiwum Polityki

Kapitalizm – nie bardzo

Gospodarka rynkowa jako system ekonomiczny wciąż nie znajduje w społeczeństwie wyraźnej akceptacji. Według badania CBOS w ciągu ostatnich 6 lat zmalało znaczenie, jakie Polacy jej przypisują. Obecnie opinie na ten temat są równo podzielone. Nieco ponad jedna trzecia respondentów (35 proc., spadek o 6 punktów) uważa gospodarkę kapitalistyczną, opartą na swobodnej prywatnej przedsiębiorczości, za najlepsze rozwiązanie dla naszego kraju. Niemal tyle samo osób (34 proc., wzrost o 5 punktów) nie zgadza się z tą opinią.

Polityka 30.2006 (2564) z dnia 29.07.2006; Społeczeństwo; s. 78