Archiwum Polityki

RMF niemiecki?

Niemieckie wydawnictwo Bauer (m.in. „Twój Styl”, „Pani”, „Tele Tydzień”) kupuje akcje spółki Broker FM, właściciela największego polskiego komercyjnego radia: RMF FM. Na transakcję musi co prawda wyrazić zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale jeśli do zakupu dojdzie, nowy właściciel zamierza wycofać spółkę radiową z giełdy.

Prof. Wiesław Godzic, medioznawca, przyznaje, że to wydarzenie przełomowe, ale uspokaja: – Nie obawiałbym się, że Niemiec nas wykupuje, bo nowy właściciel chce zrobić interes, będzie mu więc zależało, żeby kondycja rozgłośni była dobra.

Polityka 44.2006 (2578) z dnia 04.11.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16