Archiwum Polityki

Szostakowicz by Kremer

Wielki skrzypek Gidon Kremer wraz ze stworzoną przez siebie młodą orkiestrą Kremerata Baltica, złożoną z młodych muzyków z krajów bałtyckich, lubi eksperymentować z transkrypcjami; tym razem wziął na warsztat dwa dzieła Szostakowicza, w oryginale z towarzyszeniem fortepianu. Sonatę skrzypcową (1968), poświęconą Dawidowi Ojstrachowi, zinstrumentował na skrzypce i orkiestrę Mikhail Zinman i Andrei Pushkarev, a ostatni utwór kompozytora – Sonatę altówkową z 1975 r.

Polityka 44.2006 (2578) z dnia 04.11.2006; Kultura; s. 59