Archiwum Polityki

Krew, pot, łzy

Trzeci tom „Wielkich mów historii” to przejmujące przypomnienie fałszywych mesjaszów politycznych XX w.

Szykujesz się do wojny, mów, że chcesz pokoju – można by odwrócić znaną maksymę i sypnąć na dowód cytatami z III tomu „Wielkich mów historii”. Hitler jeszcze w styczniu 1939 r. pyta retorycznie, dokąd zaszłaby Europa, gdyby nie zawarty pięć lat wcześniej pakt o nieagresji między Rzeszą i Rzeczpospolitą. „Wielki polski marszałek – dodawał führer – i patriota [Józef Piłsudski] wyświadczył swojemu narodowi dokładnie tak samo wielką przysługę, jak narodowosocjalistyczne kierownictwo państwa narodowi niemieckiemu (.

Polityka 44.2006 (2578) z dnia 04.11.2006; Społeczeństwo; s. 83