Archiwum Polityki

Sensacyjne widzimisię

Kandydaci na prezydenta stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Marek Borowski Kazimierz Marcinkiewicz spotkali się na debacie zorganizowanej wspólnie przez Bussines Center Club i redakcję „Polityki”. W wielu kwestiach dotyczących przyszłości Warszawy kandydaci byli zgodni. Wszyscy opowiedzieli się za większą samorządnością i przekazaniem części uprawnień dzielnicom (uprawnienia te zostały bardzo ograniczone za prezydentury Lecha Kaczyńskiego). Tylko przy decentralizacji zarządzania możliwe będzie szybsze podejmowanie decyzji.

Polityka 44.2006 (2578) z dnia 04.11.2006; Do i od Redakcji; s. 94