Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Andrzej Friszke
członek kolegium IPN, o archiwistach IPN:
„IPN ma wydawać zaświadczenia. By to robić, musi mieć wysoko wykwalifikowaną kadrę ludzi, którzy potrafią czytać akta i na ich podstawie wyciągać odpowiednie wnioski. To muszą być fachowcy, a takich nie jest łatwo wychować. Orzekanie o ludzkim losie jest ryzykowne i trudne. Jeżeli ktoś ma to robić, to tylko wysokiej klasy specjalista, który wie, w jaki sposób były tworzone akta bezpieki, zna ichjęzyk i nomenklaturę oraz epokę, w której powstawały.

Polityka 31.2006 (2565) z dnia 05.08.2006; Opinie; s. 92
Reklama