Archiwum Polityki

„Pośrednik rządowy”

Artykuł Joanny Solskiej o agencjach rządowych (POLITYKA 22) zawiera istotny błąd merytoryczny i faktyczny. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych niestety nie finansowała festiwalu gwiazd w Międzyzdrojach. Piszę „niestety”, bo praktyka wykazuje, że takie przedsięwzięcia są jednym z najbardziej efektywnych (w stosunku do kosztów) sposobów plasowania Polski w świadomości publicznej za granicą, w tym w świadomości potencjalnych inwestorów. Jednakże budżet PAIZ nie pozwala ł na takie wydatki.

Polityka 29.2000 (2254) z dnia 15.07.2000; Listy; s. 32
Reklama