Archiwum Polityki

Dział kadr

Gen. dyw. prof. Bolesław Balcerowicz (57 l.) został rektorem – komendantem Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych b. ZSRR. Doktoryzował się i habilitował w Akademii Obrony Narodowej, w której też od 1991 r. był komendantem Wydziału Strategiczno-Obronnego. Wcześniej, w l. 1965–90, zajmował coraz wyższe stanowiska dowódcze i sztabowe (dowodził m.

Polityka 29.2000 (2254) z dnia 15.07.2000; Dział kadr; s. 84
Reklama