Archiwum Polityki

Bez prącia – bez szans

Są już pierwsze rozporządzenia określające sposób i warunki naboru kandydatów do służby w nowym wojskowym wywiadzie i kontrwywiadzie, który od 1 października zastąpi likwidowane WSI. Nad kilkoma aktami trwają jeszcze prace legislacyjne. Z suchych paragrafów wynika, że szpiedzy i kontrszpiedzy IV RP muszą być inteligentni, zdrowi i politycznie pewni. Bite 43 strony liczy załącznik z wykazem chorób i ułomności branych pod uwagę przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydatów do nowych służb.

Żadnej szansy na wspólną pracę z Antonim Macierewiczem w wojskowym kontrwywiadzie nie ma: osoba o wzroście poniżej 155 cm, transseksualista, osobnik z garbem lub taki, któremu brakuje choćby jednej małżowiny usznej, który utracił zdolność żucia powyżej 67 proc. (najwyżej wyceniono posiadanie zębów siódemek – 12 proc., najniżej dwójek – 3 proc.). Kandydatowi nie może brakować nerki, żadnej kończyny, a u nogi nawet jednego palucha. Dyskwalifikują polipy w nosie i u mężczyzn – brak prącia. Z kolei kandydatka do pracy w specsłużbach nie może być w ciąży, choć – co w dokumencie zaznaczono – nie jest to choroba ani ułomność.

Iloraz inteligencji kandydatów (mierzony Skalą Inteligencji Wechslera) nie może być poniżej 90. Wysokim ilorazem inteligencji trzeba się choćby wykazać odpowiadając na 58 pytań kwestionariusza osobowego. Kadrowcom nowych służb zwierzyć się trzeba nie tylko z osobistych (rodzinnych) i zawodowych spraw, kontaktów z osobami i instytucjami z zagranicy, przynależności do partii i wszelkich organizacji (teraz i w przeszłości), ale i różnych ludzkich przypadłości (alkoholizm, narkotyki, hazard). Komisję kwalifikacyjną zainteresują też odpowiedzi na takie pytania: czy o pracę w specsłużbach kandydat ubiega się „z czyjejś inspiracji”, jak zachowuje się po spożyciu alkoholu, czy w ostatnich dwóch latach skutecznie kogoś okłamał, czy w niespodziewanych sytuacjach „na poczekaniu” potrafi wymyślić wiarygodną historyjkę?

Polityka 32.2006 (2566) z dnia 12.08.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 18
Reklama