Archiwum Polityki

Opinie

Prof. Karol Modzelewski
historyk,
o demokracji w Polsce:
„...mnożyły się informacje o aferach, przekrętach. A stąd o krok do konstatacji, że demokracja to fasada, za którą kryją się złodziejskie rządy. Ponadto użycie mitu Solidarności dla osłony reform balcerowiczowskich wzmocniło przeświadczenie, że ludziom ukradziono ich zwycięstwo. Demokracji polskiej brakuje tego, co stanowi podstawową siłę tego ustroju – poparcia obywateli dla systemu demokratycznego. Stąd postulat budowania państwa autorytarnego zyskuje jeśli nie entuzjazm, to przynajmniej przyzwolenie. I to nie jest problem braci Kaczyńskich, Giertycha czy innych. To jest problem stanu umysłów i sytuacji, w jakiej znalazła się znacząca część społeczeństwa. Tak więc odchodząca »III Rzeczpospolita« powinna przed zgonem sporządzić rachunek sumienia i przypomnieć sobie, za jakie grzechy taka kara Boża na nią spada”.
(W rozmowie z Jerzym Pałaszem, „Gazeta Krakowska”, 28 VII)

 

Ireneusz Krzemiński
profesor socjologii, o karze śmierci:
„– Dlaczego kara śmierci jest tak atrakcyjnym przedmiotem dyskusji politycznej?
– Wszystkie badania, nawet jeszcze z czasów PRL, wskazują, że większość Polaków popiera karę śmierci. Wiąże się to z odwetowymi postawami ludzi i to jest odpowiedź, dlaczego teraz LPR taką akcję rozpoczyna”.
(W rozmowie z Markiem Pielachem, „Rzeczpospolita”, 11 VIII)

 

Zbigniew Ziobro
minister sprawiedliwości,

o resocjalizacji:
„...mitem jest, iż skazany, więzień przechodzi w więzieniu proces resocjalizacji. Więzienie jest karą, w którym resocjalizacja powinna polegać na tym, żeby dany delikwent nie chciał więcej trafić za kratki.

Polityka 33.2006 (2567) z dnia 19.08.2006; Opinie; s. 99
Reklama