Archiwum Polityki

Kapitał z importu

Rośnie w Polsce rola firm z kapitałem zagranicznym. Ze stu największych światowych koncernów aż 30 zadomowiło się także u nas. Jeszcze większy wpływ mają inwestycje zagraniczne na stan naszego handlu zagranicznego. Ponad połowa wpływów z eksportu (51,6 proc.) pochodzi ze sprzedaży towarów wyprodukowanych przez spółki zagraniczne. Ich udział w polskim imporcie stanowi aż 56,8 proc. Te proporcje nie powinny jednak niepokoić, ponieważ znaczną część importu stanowią sprowadzane z zagranicy maszyny i linie technologiczne. Udział obcego kapitału w nakładach inwestycyjnych ogółem wynosi aż 52,8 proc. Dane te pochodzą z najnowszego raportu Instytutu Koniunktur i Cen.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Gospodarka; s. 53
Reklama