Archiwum Polityki

Opinie

Aleksander Kwaśniewski
prezydent RP:

„– Rozumiem, że nie będzie tym razem obiecywania młodym ludziom mieszkań?
– Nie chcę do tego wracać, bo to były pewne skróty myślowe, które zaczęły żyć własnym życiem. Oczywiście, polityka państwa powinna zmierzać do tego, żeby mieszkanie było dostępne dla każdej polskiej rodziny. Od takiego stwierdzenia do wniosku, że prezydent będzie rozdawał mieszkanie każdemu młodemu człowiekowi, jest daleka droga. To właśnie skrót myślowy, bardziej dziennikarski niż mój. Podtrzymuję zdanie, że musimy w Polsce prowadzić taką politykę mieszkaniową, żeby mieszkanie było dobrem dostępnym, a nie luksusowym”.
(W rozmowie z Arturem Boińskim, „Dziennik Łódzki”, 26 VI)

 

Marian Krzaklewski
lider AWS:

„– Kobiety mówią o Panu »polski Robert Redford«, inne, że jest Pan podobny do Mela Gibsona. Ma Pan nadzieję, że dzięki temu kobiety będą na Pana głosowały?
– Jeśli kobiety tak uważają, to muszę o tym powiedzieć mojej żonie, która ma słabość do Redforda. Ale nie dzisiaj, bo patronuje zawodom w sumo. Ja nie mam szans, żeby kiedykolwiek w takich zawodach wystąpić. Inni kandydaci może tak”.
(W rozmowie z Adamem Jaworskim i Andrzejem Wnukiem, „Tygodnik Zamojski”, 21 VI)

 

Andrzej Olechowski
kandydat na prezydenta:


„– Jest Pan przystojnym mężczyzną, podoba się Pan kobietom. Czy liczy Pan na damski elektorat?
– Liczę na elektorat wszystkich obywateli. Ponieważ uważam kobiety za obywateli, liczę także na nie. Ale na razie mam większy wskaźnik zaufania u mężczyzn niż u kobiet.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Opinie; s. 88
Reklama