Archiwum Polityki

Wolę wolność od wygód

Rozmowa z ks. prof. Remigiuszem Sobańskim o potrzebie wkraczania w życie publiczne i granicach tych ingerencji

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka: – Na początku lat 90. Kościół bardzo zaangażował się w życie polityczne, potem nastąpiło pewne wyciszenie, lecz ostatnio znów powraca na niwę publiczną, czy to z własnej inicjatywy, czy zapraszany, a nawet wzywany przez polityków. Czy ksiądz profesor podziela naszą obserwację?

Remigiusz Sobański: – Ale czy można sobie wyobrazić, by wobec transformacji ustrojowej – i to dokonującej się drogą pokojową – ludzie Kościoła nie zabierali głosu?

Polityka 38.2006 (2572) z dnia 23.09.2006; Kraj; s. 38
Reklama